Útulek pro psy - Karlovy Vary

Našli jste psa?

Pokud naleznete psa, máte několik možností:

 1. Je-li u psa kontaktní adresa:
  • informujte majitele nebo
  • informujte Technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary nebo
  • informujte Městskou policii Karlovy Vary
 2. Pokud u psa žádný kontakt není - psa si ponechte v držení
  • informujte Technický odbor Magistrátu města K. Vary
  • informovat Městskou policii Karlovy Vary

Kontaktní adresy:

Magistrát města Karlovy Vary
technický odbor
Moskevská 21
Karlovy Vary
tel.: 353 118 213
Městská policie
Moskevská 34
Karlovy Vary
tel.: 353 118 911